Bộ xoong nồi D'mestik DS-4

8,500,000 VNĐ

Bộ xoong nồi D'mestik DS-4 - DS-4
Thông tin sản phẩm Bộ xoong nồi D'mestik DS-4

* Chất liệu: Thép AISI - 304
* Bộ sản phẩm bao gồm:
  • 1 nồi 20cm
Kích thước: Ø20 x 13 cm
Độ dày thân: 0,8 mm
Dung tích: 4L
Cân nặng: 1,41 kg
  • 1 nồi 24cm
Kích thước: Ø24 x 9,5 cm
Độ dày thân: 0,7 mm
Dung tích: 3,9L
Cân nặng: 1,7 kg
  • 1 chảo 26cm
Kích thước: Ø24 x 5 cm
Độ dày thân: 4 mm
  • 1 quánh 18 cm
Kích thước: Ø16 x 7,5 cm
Độ dày thân: 0,7 mm
Dung tích: 1,4L
Cân nặng: 0,55 kg

 
Thông tin sản phẩm Bộ xoong nồi D'mestik DS-4

* Chất liệu: Thép AISI - 304
* Bộ sản phẩm bao gồm:
  • 1 nồi 20cm
Kích thước: Ø20 x 13 cm
Độ dày thân: 0,8 mm
Dung tích: 4L
Cân nặng: 1,41 kg
  • 1 nồi 24cm
Kích thước: Ø24 x 9,5 cm
Độ dày thân: 0,7 mm
Dung tích: 3,9L
Cân nặng: 1,7 kg
  • 1 chảo 26cm
Kích thước: Ø24 x 5 cm
Độ dày thân: 4 mm
  • 1 quánh 18 cm
Kích thước: Ø16 x 7,5 cm
Độ dày thân: 0,7 mm
Dung tích: 1,4L
Cân nặng: 0,55 kg